sâmbătă, 30 octombrie 2010

STRUCTURĂ PORTOFOLIU - COMISIA PENTRU PERFECŢIONARE/FORMARE CONTINUĂ(AN ŞCOLAR 2010-2011)

1. Decizia de constituire a Comisiei pentru perfecţionare/formare continuă la nivelul unităţii de învăţământ;

2. Fişa de atribuţii ale responsabilului comisiei de perfecţionare/formare continuă;

3. Responsabilităţile membrilor comisiei;

4. Acte normative sau extrase din cadrul acestora cuprinzând prevederile legislative care reglementează activitatea de perfecţionare/formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar;

5. Materiale informative transmise de ISJ prin postare pe site sau în cadrul instruirilor organizate pe problematica perfecţionării/formării continue a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar;

6. Plan managerial anual al comisiei ( va fi elaborat în corelaţie cu obiectivele referitoare la activitatea de perfecţionare/formare continuă stabilite prin Planul managerial anual al unităţii de învăţământ);

7. Plan operaţional al desfăşurării activităţii de perfecţionare/formare continuă la nivelul unităţii de învăţământ;

8. Fişe individuale de formare continuă ( actualizate permanent);

9. Baza de date privind perfecţionarea/formarea continuă a cadrelor didactice din unitatea de învăţământ în ultimii 5 ani( Macheta Excel postată pe site-ul ISJ Bacău- pagina inspectorului cu perfecţionarea, machetă ce va fi actualizată permanent pe baza fişelor individuale de formare continuă ale cadrelor didactice);

10. Chestionare, ghiduri de interviu etc. pentru identificarea nevoilor de perfecţionare /formare continuă ale cadrelor didactice din unitatea de învăţământ, însoţite de prelucrări ale acestora şi concluzii rezultate în urma analizei informaţiilor oferite de aceste instrumente;

11. Lista personalului didactic propus pentru perfecţionarea periodică o dată la 5 ani
(stabilită în urma analizei activităţii de perfecţionare/formare continuă a fiecărui cadru didactic din şcoală şi studierii reglementărilor legislative privind perfecţionarea periodică o dată la 5 ani);

12. Informări privind activitatea de perfecţionare/formare continuă din şcoală prezentate în cadrul CP sau CA;

13. Raport de activitate semestrial şi anual privind activitatea de perfecţionare/formare continuă desfăşurată de comisie la nivelul şcolii;

14. Procese verbale de la activităţile comisiei;

Inspector şcolar pentru dezvoltarea resursei umane,
Prof. Maria Dobroi

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Nou*: Proiectul Pastila cu zambet

Nou*: Proiectul Pastila cu zambet
Un proiect ©SMILE 21 + (Strategii de Mediere pentru Inovatie si Leadership in Educatie)

*NOU*: GALERIE VIDEO - SCOALA "INVATATOR N. PASLARU" - CASIN