sâmbătă, 5 februarie 2011

PROIECTUL "SCOALA O NECESITATE, NU DOAR UN DREPT!"

In vacanţa intersemestrialǎ, perioada 30 ianuarie – 4 februarie 2011, d-na director, prof. Virginia – Smarandita Braescu, a participat la un stagiu de perfectionare, la Botosani, pentru formarea formatorilor in proiectulScoala o necesitate, nu doar un drept!”, co-finanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007 – 2013., Axa prioritarǎ 2 “Corelarea învǎţǎrii pe tot parcursul vieţii pe piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.2 “ Prevenirea şi corectarea pǎrǎsirii timpurii a şcolii”.


Proiectul se deruleaza în perioada 2010 – 2012, de cǎtre Asociaţia “Tineri pentru viitor”, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Bacǎu, şi are ca obiectiv general sprijinirea integrǎrii sociale pe termen lung a tinerilor (preşcolari şi elevi) aflaţi la risc de abandon şcolar şi menţinerea acestora în şcoalǎ prin utilizarea unui cadru adecvat de aplicare a unor soluţii educaţionale alternative specifice, inovatoare, dublate de orientare şi consiliere.

Grupul ţintǎ al proiectului este format din:

-        elevi cu risc de pǎrǎsire timpurie a şcolii;
-        pǎrinţi/tutori ai elevilor cu risc de pǎrǎsire timpurie a şcolii;
-        personal implicat în dezvoltarea programelor de prevenire a fenomenului de pǎrǎsire a şcolii

Aria de implementare: judeţele Bacǎu, Vaslui, Neamţ, Botoşani, Iaşi, Suceava, Vrancea.

Din echipa judeţului Bacǎu, au participat la acest curs de perfecţionare reprezentanţi ai ISJ Bacǎu, CCD Bacǎu, CJRAE Bacǎu şi DGASPC Bacǎu.

Director,
Prof. Virginia – Smǎrǎndiţa Brǎescu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Nou*: Proiectul Pastila cu zambet

Nou*: Proiectul Pastila cu zambet
Un proiect ©SMILE 21 + (Strategii de Mediere pentru Inovatie si Leadership in Educatie)

*NOU*: GALERIE VIDEO - SCOALA "INVATATOR N. PASLARU" - CASIN