vineri, 4 noiembrie 2011

Consultarea parintilor cu privire la programul SCOALA ALTFEL


MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU
ŞCOALA CU CLASELE I – VIII ,,INVĂŢĂTOR N. PÂSLARU’’
COMUNA CAŞIN, JUDEŢUL BACĂU; COD POŞTAL  607090
Telefon/ Fax :  0234/331090; Web: http://scoalacasin.blogspot.com


© FORMULAR DE INFORMARE SI CONSULTARE
A COMITETULUI REPREZENTATIV AL PARINTILOR
DE LA SCOALA CU CLASELE I – VIII “INVATATOR. N. PASLARU” CASIN

E timpul să vă spuneţi părerea!

ŞCOALA CU CLASELE I – VIII ,,INVĂŢĂTOR N. PÂSLARU’’ CAŞIN realizează o informare şi totodată o consultare a părinţilor cu privire la programul SCOALA ALTFEL ce se va desfasura, conform Ordinului MECTS nr. 4292/2011 privind structura anului şcolar 2011 – 2012, în săptămâna 2 – 6 aprilie 2011.

Acum aveţi ocazia de a vă exprima sugestiile şi recomandările de îmbunătăţire a proiectului educaţional al Scolii cu clasele I – VIII « Invăţător N. Pâslaru » Caşin, în programul SCOALA ALTFEL. Conform Art. 14 din Anexa – Programul SCOALA ALTFEL, la OM nr. 4292/2011 privind structura anului şcolar 2011 – 2012, în săptămâna 2 – 6 aprilie 2011, tipurile de activitati care pot fi organizate in cadrul programului SCOALA ALTFEL pot include, fara a se limita la acestea:
  activitati culturale;
  activitati tehnico-stiintifice;
  activitati sportive;
  activitati de educatie pentru cetatenie democratica, pentru promovarea valorilor umanitare (inclusiv voluntariat, caritate, implicare activa in societate, responsabilitate sociala, relatii si comunicare etc.);
  activitati de educatie pentru sanatate si stil de viata sanatos (inclusiv referitoare la dependenta de calculator, siguranta pe internet etc.);
  activitati de educatie ecologica si de protectie a mediului (inclusiv colectare selectiva, economisirea energiei, energie alternativa etc.);
  activitati de educatie rutiera, PSI, educatie pentru reactii corecte in situatii de urgenta etc.

Aceste activitati se vor organiza sub diferite forme, ca de exemplu:

  ateliere de teatru, dans, muzica, arte plastice, educatie media si cinematografica;
  competitii organizate la nivelul scolii, al grupurilor de scoli, al localitatii sau al judetului;
  mese rotunde, dezbateri;
  activitati de voluntariat sau de interes comunitar;
  campanii antitutun/antialcool/antipoluare/de prevenire a delincventei juvenile/de prevenire a traficului de persoane etc.;
  proiecte comunitare, de responsabilitate sociala;
  educatie de la egal la egal (peer-education);
  schimburi de experienta;
  vizite de studii;
  tabere/scoli de creatie sau de cercetare;
  parteneriate educationale si tematice la nivel de unitati de invatamant, pe plan intern si international, pentru dezvoltarea aptitudinilor pentru lucrul in echipa si in proiecte. 
Vă rugăm să ne comunicaţi propunerile dumneavoastră bifând diferitele forme de activităţi din lista de mai sus şi să completaţi apoi tabelul de mai jos:

Nume şi prenume respondent:

Tel.:
E-mail:

Vă rugăm să răspundeţi sincer, pe scurt, următorilor itemi. Părerea dumneavoastră face diferenţa!
1.       Consideraţi ca programul SCOALA ALTFEL contribuie la consolidarea parteneriatului SCOALA – FAMILIE - COMUNITATE?
đ        da
đ        nu
2. Consideraţi că există şi alte activităţi cu impact educativ care nu sunt cuprinse în prezenta metodologie şi care ar putea fi desfăşurate în săptămâna SCOALA ALTFEL?
Exemplificaţi!

3. Vă rugăm să precizaţi cel puţin 3 propuneri privind îmbunătăţirea parteneriatului SCOALA – FAMILIE - COMUNITATE.


4.      Vă rugăm să precizaţi cel puţin 3 propuneri privind prevenirea absenteismului în mediul şcolar.


5.      Vă rugăm să precizaţi cel puţin 3 propuneri privind prevenirea agresivităţii verbale şi a violenţei fizice în comportamentul elevilor în mediul şcolar şi în comunitate.
Vă mulţumim pentru colaborare!                                                                        Director,
                                                                                                      Prof. Virginia – Smărăndiţa Brăescu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Nou*: Proiectul Pastila cu zambet

Nou*: Proiectul Pastila cu zambet
Un proiect ©SMILE 21 + (Strategii de Mediere pentru Inovatie si Leadership in Educatie)

*NOU*: GALERIE VIDEO - SCOALA "INVATATOR N. PASLARU" - CASIN